หน้าหลัก » ภาษาซี (C) (หน้าที่ 2)
โค้ดภาษาซี คำนวณหาพื้นที่วงกลม

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่วงกลม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซีในการคำนวณหาพื้นที่วงกลม ตัวอย […] Read more »
โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 - 100 (Prime Number)

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – 100 (Prime Number)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการค้นหา ตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – […] Read more »
โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum)

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum)

ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลขที่ป้อนเข […] Read more »
โค้ดภาษาซี หาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum)

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่น้อยที่สุด (Minimum)

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลขเข้ามาแล้วทำการเป […] Read more »
โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 1-12 แล้วแปลงเป็นเดือน January - December

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 1-12 แล้วแปลงเป็นเดือน January – December

โค้ดโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข 1-12 จากนั้นทำการแปลงตัว […] Read more »
ค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย(Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย (Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ในการค้นหาตัวเลขหลักส […] Read more »
โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักแรกแล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักแรก (First Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการค้นหาตัวเลขหลักแรกแล้วแป […] Read more »
โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง, เลขฐานแปด, เลขฐานสิบหก

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง, เลขฐานแปด, เลขฐานสิบหก

ตัวอย่างโปรแกรมโค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง (B […] Read more »
โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการแปลงเลขฐานสิบ(Decimal) เป็นเลขส […] Read more »
โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการแปลงเลขฐานสิบ (Decimal) […] Read more »