หน้าหลัก » ภาษาพีเอชพี (PHP)
API thailandpost

ตัวอย่างโค้ด PHP สำหรับใช้งาน API ของไปรษณีย์ไทย

โค้ด PHP สำหรับเชื่อมต่อ API ไปรษณีย์ไทย ตามที่ไปรษณีย์ไทย ได้มีการอัพเดทระบบติดตามสถานะสิ่งของสำหรับผู้ใช้ทั่วไป และเพิ่มในส่วนของ API สำหรับนักพัฒนา Read more »
วิธีติดตั้ง imagick สำหรับ XAMPP

วิธีติดตั้ง php imagick ใน XAMPP

วิธีติดตั้ง imagick ใน xampp เพื่อให้ XAMPP สามารถใช้งาน imagick ได้ ซึ่งบทความนี้ใช้ imagick 3.4.4 (stable) และ XAMPP Version 7.2.18 (PHP 7.2) และสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ Read more »
Gutenberg Editor แสดง Custom Fields

WordPress กำหนดให้ Gutenberg Editor แสดง ฟิลด์แบบกำหนดเอง (Custom Fields)

หลังจากที่ wordpress ได้เปลี่ยน Editor จาก Basic มาเป็น Gutenberg Editor หน้าตาและการใช้งานก็เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งฟิลด์แบบกำหนดเอง หรือ Custom Fields บางคนก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่ สำหรับวิธีที่จะทำให้ Gutenberg แสดง Custom Fields Read more »
Laravel Framework

Laravel เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ public เป็นโฟลเดอร์อื่น

วิธีตั้งค่าให้ laravel เปลี่ยนโฟลเดอร์ public ไปใช้โฟลเดอร์อื่น เช่น public_html ทำได้โดยการคั้งค่า path.public ใน boostrap/app.php Read more »
ภาษา PHP

ฟังก์ชั่น PHP in_array

ฟังก์ชั่น PHP in_array() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ/ค้นหาว่ามีค่าดังกล่าวใน array หรือไม่ ลักษณะการใช้งาน bool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] ) Read more »
ภาษา PHP

ฟังก์ชั่น PHP array_change_key_case()

ฟังก์ชั่น PHP array_change_key_case() เป็นฟังก์ชั่นในใช้ในการเปลี่ยน Key เป็นตัวอักษรเล็ก(CASE_LOWER) หรือ ตัวอักษรใหญ่(CASE_UPPER) ลักษณะการใช้งาน... Read more »
ภาษา PHP

PHP แก้ปัญหาการตัดข้อความภาษาไทย ที่กลายเป็นภาษาต่างดาว

สำหรับการตัดข้อความของภาษา PHP ส่วนใหญ่จะใช้ฟังก์ชั่น substr() ซึ่งถ้าใช้ในการตัดข้อความภาษาไทย ข้อความตัวสุดท้ายมักจะเป็นภาษาต่างดาว ดังนั้นเราจึงมีวิธีการตัดข้อความไม่ให้เป็นภาษาต่างดาว มีอยู่ 2 วิธี ดังนี้ Read more »