หน้าหลัก » ภาษาพีเอชพี (PHP)
ภาษา PHP

PHP ลบค่าที่ซ้ำใน Array

ตัวอย่างโค้ด PHP ในการลบค่าที่ซ้ำกันใน Array ออกโดยใช้ฟังก์ชั่น array_unique() ตัวอย่างค่าที่ซ้ำกันใน array จะทำการลบค่าที่ซ้ำกันออกให้เหลือเพียง 1 ค่าเท่านั้น ซึ่งค่าที่ถูกลบออกได้แก่ PHP, C# Read more »
วิธีกำหนดให้ XML-RPC for PHP ใช้ encoding เป็น UTF-8

วิธีกำหนดให้ XML-RPC for PHP ใช้ encoding เป็น UTF-8

วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งาน XMLRPC for PHP หรือ phpxmlrpc ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานและมีข้อความที่เป็นภาษาไทยทำให้ xmlrpc คืนค่าเป็น เครื่องหมายคำถาม (?) เช่น Read more »
wordpress

WordPress WP_Query จัดเรียงตาม meta_value กรณีเป็นตัวเลข

Wordpress วิธีจัดเรียง (order by) WP_Query จัดเรียงตาม meta_value จาก string เป็น numeric โดยปกติแล้ว meta_value จะเก็บเป็น string ทำให้ตอนจัดเรียง (orderby) จะเป็นเงื่อนไขการจัดเรียงแบบ string สมมติ เรามี meta_value เช่น 1, 90, 10, 30, 2, 3 แต่ต้องการคือ 1,... Read more »
ภาษา PHP

PHP ขนาดไฟล์

โค้ด php ตรวจสอบว่าไฟล์มีขนาดเท่าไร สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชั่น filesize ( string $filename ) ซึ่งจะ return ค่าเป็น int ซึ่งมีขนาดเป็น byte Read more »
API thailandpost

ตัวอย่างโค้ด PHP สำหรับใช้งาน API ของไปรษณีย์ไทย

โค้ด PHP สำหรับเชื่อมต่อ API ไปรษณีย์ไทย ตามที่ไปรษณีย์ไทย ได้มีการอัพเดทระบบติดตามสถานะสิ่งของสำหรับผู้ใช้ทั่วไป และเพิ่มในส่วนของ API สำหรับนักพัฒนา Read more »
วิธีติดตั้ง imagick สำหรับ XAMPP

วิธีติดตั้ง php imagick ใน XAMPP

วิธีติดตั้ง imagick ใน xampp เพื่อให้ XAMPP สามารถใช้งาน imagick ได้ ซึ่งบทความนี้ใช้ imagick 3.4.4 (stable) และ XAMPP Version 7.2.18 (PHP 7.2) และสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ Read more »
Gutenberg Editor แสดง Custom Fields

WordPress กำหนดให้ Gutenberg Editor แสดง ฟิลด์แบบกำหนดเอง (Custom Fields)

หลังจากที่ wordpress ได้เปลี่ยน Editor จาก Basic มาเป็น Gutenberg Editor หน้าตาและการใช้งานก็เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งฟิลด์แบบกำหนดเอง หรือ Custom Fields บางคนก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่ สำหรับวิธีที่จะทำให้ Gutenberg แสดง Custom Fields Read more »
Laravel Framework

Laravel เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ public เป็นโฟลเดอร์อื่น

วิธีตั้งค่าให้ laravel เปลี่ยนโฟลเดอร์ public ไปใช้โฟลเดอร์อื่น เช่น public_html ทำได้โดยการคั้งค่า path.public ใน boostrap/app.php Read more »
ภาษา PHP

ฟังก์ชั่น PHP in_array

ฟังก์ชั่น PHP in_array() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ/ค้นหาว่ามีค่าดังกล่าวใน array หรือไม่ ลักษณะการใช้งาน bool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] ) Read more »
ภาษา PHP

ฟังก์ชั่น PHP array_change_key_case()

ฟังก์ชั่น PHP array_change_key_case() เป็นฟังก์ชั่นในใช้ในการเปลี่ยน Key เป็นตัวอักษรเล็ก(CASE_LOWER) หรือ ตัวอักษรใหญ่(CASE_UPPER) ลักษณะการใช้งาน... Read more »