หน้าหลัก » ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall

วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall

วิธีปิดเครื่อง Check Point UTM-1 570 Firewall ผ่านการเชื่อมต่อแบบ Console Port 1. ต่อสาย Console ระหว่าง Check Point UTM-1 570 กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ตรวจสอบดูว่าเชื่อมต่อผ่าน COM Port อะไร? โดยดูได้จาก Device Manager ซึ่งสามารถเข้าผ่าน Run แล้วพิมพ์ Read more »