ภาษา PHP

PHP ลบค่าที่ซ้ำใน Array

ตัวอย่างโค้ด PHP ในการลบค่าที่ซ้ำกันใน Array ออกโดยใช้ฟังก์ชั่น array_unique() ตัวอย่างค่าที่ซ้ำกันใน array จะทำการลบค่าที่ซ้ำกันออกให้เหลือเพียง 1 ค่าเท่านั้น ซึ่งค่าที่ถูกลบออกได้แก่ PHP, C# Read more »
วิธีกำหนดให้ XML-RPC for PHP ใช้ encoding เป็น UTF-8

วิธีกำหนดให้ XML-RPC for PHP ใช้ encoding เป็น UTF-8

วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งาน XMLRPC for PHP หรือ phpxmlrpc ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานและมีข้อความที่เป็นภาษาไทยทำให้ xmlrpc คืนค่าเป็น เครื่องหมายคำถาม (?) เช่น Read more »
wordpress

WordPress WP_Query จัดเรียงตาม meta_value กรณีเป็นตัวเลข

Wordpress วิธีจัดเรียง (order by) WP_Query จัดเรียงตาม meta_value จาก string เป็น numeric โดยปกติแล้ว meta_value จะเก็บเป็น string ทำให้ตอนจัดเรียง (orderby) จะเป็นเงื่อนไขการจัดเรียงแบบ string สมมติ เรามี meta_value เช่น 1, 90, 10, 30, 2, 3 แต่ต้องการคือ 1,... Read more »
ภาษา PHP

PHP ขนาดไฟล์

โค้ด php ตรวจสอบว่าไฟล์มีขนาดเท่าไร สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชั่น filesize ( string $filename ) ซึ่งจะ return ค่าเป็น int ซึ่งมีขนาดเป็น byte Read more »
API thailandpost

ตัวอย่างโค้ด PHP สำหรับใช้งาน API ของไปรษณีย์ไทย

โค้ด PHP สำหรับเชื่อมต่อ API ไปรษณีย์ไทย ตามที่ไปรษณีย์ไทย ได้มีการอัพเดทระบบติดตามสถานะสิ่งของสำหรับผู้ใช้ทั่วไป และเพิ่มในส่วนของ API สำหรับนักพัฒนา Read more »
ภาษา PHP

ฟังก์ชั่น PHP in_array

ฟังก์ชั่น PHP in_array() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ/ค้นหาว่ามีค่าดังกล่าวใน array หรือไม่ ลักษณะการใช้งาน bool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] ) Read more »
ภาษา PHP

ฟังก์ชั่น PHP array_change_key_case()

ฟังก์ชั่น PHP array_change_key_case() เป็นฟังก์ชั่นในใช้ในการเปลี่ยน Key เป็นตัวอักษรเล็ก(CASE_LOWER) หรือ ตัวอักษรใหญ่(CASE_UPPER) ลักษณะการใช้งาน... Read more »
ภาษา PHP

PHP แก้ปัญหาการตัดข้อความภาษาไทย ที่กลายเป็นภาษาต่างดาว

สำหรับการตัดข้อความของภาษา PHP ส่วนใหญ่จะใช้ฟังก์ชั่น substr() ซึ่งถ้าใช้ในการตัดข้อความภาษาไทย ข้อความตัวสุดท้ายมักจะเป็นภาษาต่างดาว ดังนั้นเราจึงมีวิธีการตัดข้อความไม่ให้เป็นภาษาต่างดาว มีอยู่ 2 วิธี ดังนี้ Read more »