หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท

โค้ดภาษาซี แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการ แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท (THB) โดยมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการคำนวณแปลงค่าเงิน ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้โค้ดนี้ในการแปลค่าเงินต่าง ๆ เช่น เงินวอนเป็นเงินบาท, เงินเยนเป็นเงินบาท

ตัวอย่าง Flowchart

Flowchart แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	float usd;
	float thb;
	float exchange_rate = 31.50; 
	
  printf(" Enter Dollar (USD) amount : ");
	scanf("%f", &usd);
	
	thb = usd * exchange_rate;
	
	printf("\n");
	printf(" Exchange rate 1 (USD) = %.2f (THB)\n", exchange_rate);
	printf(" %.2f (USD) = %.2f (THB)\n\n", usd, thb);
	
	return 0;
}

อธิบายโค้ดเพิ่มเติม

 • ตัวแปร usd ใช้สำหรับเก็บค่าจำนวนเงินดอลลาร์
 • ตัวแปร thb ใช้สำหรับเก็บค่าเงินบาทหลังจากคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว
 • ตัวแปร exchange_rate ใช้สำหรับเก็บค่าอัตราแลกเปลี่ยน โดยสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนตามต้องการได้

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท