หน้าหลัก » React Native » วิธีสร้างโปรเจ็คของ React Native

วิธีสร้างโปรเจ็คของ React Native
วิธีสร้างโปรเจ็คของ React Native

พิมพ์คำสั่งใน cmd หรือ terminal. “AwesomeProject” คือชื่อโปรเจ็คที่เราต้องการ

npx react-native init AwesomeProject