หน้าหลัก » เอสคิวแอล (SQL)
C# สร้างคลาสจากตารางของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

C# สร้างคลาสจากตารางของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ด้วย SQL

วิธีสร้าง Class โดยใช้ข้อมูลจาก table ของฐานข้อมูล MSSQL เพื่อนำไปเป็น Model สำหรับใช้งาน Entity Framework, C#, Linq ให้ทำการเปลี่ยน #TableName# เป็นชื่อของตารางในฐานข้อมูลที่ต้องการ Generate และ Copy SQL นี้ไปรันใน MS SQL เมื่อรันเสร็จก็จะได้ class สามารถ copy ไปสร้างเป็น class ใน solution... Read more »
วิธีตั้งค่า Microsoft SQL Server ให้ Edit TOP ได้มากกว่า 200 แถว

วิธีตั้งค่า Microsoft SQL Server ให้ Edit TOP ได้มากกว่า 200 แถว

โดยค่าเริ่มต้นของ Microsoft SQL Server จะกำหนดค่า Edit Top ไว้แค่ 200 และ Select 1000 เท่านั้น แต่ถ้าหากต้องการให้ Edit ได้มากกว่า 200 Rows  เราก็มีวิธีตั้งค่า Microsoft SQL Server ให้ดังตัวอย่างการตั้งค่าด้านล่างนี้ Read more »