หน้าหลัก » เขียนโปรแกรม Microsoft .NET
วิธีแก้ไข CalendarExtender ของ AJAX Control Toolkit ไม่แสดงวันที่

วิธีแก้ไข CalendarExtender ของ AJAX Control Toolkit ไม่แสดงวันที่ให้เลือก

หากใช้ AJAX Control Toolkit CalendarExtender (ตัวเลือกวันที่) แล้วเกิดอาการไม่แสดงตัวเลือกวันที่ให้เลือก เป็นหน้าขาว ๆ สามารถแก้ไขได้ดังนี้ Read more »
Web.comfig Authorization Allow User

การกำหนด Web.config เพื่อเข้าถึง URL ได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน (Authorization)

การ allow user เพื่อให้เข้าถึง url ได้โดยไม่ต้องทำการ authorization location authorization allow all users Read more »
วิธีการดึงค่า Text, Value, Index จาก DropDownList ASP.NET

วิธีการดึงค่า Text, Value, Index จาก DropDownList ASP.NET

ตัวอย่างวิธีการดึงค่า Text, Value, Index  จาก DropDownList ASP.NET ซึ่งจะนำค่า Text, Value, Index ที่เราเลือกใน DropDownList มาใช้งานสามารถทำได้ดังนี้ Read more »

วิธีลบ rules=”all” จากสร้างตารางของ GridView

เริ่มต้นของการเรียกใช้คอนโทรล GridView ใน ASP.NET ซึ่งเมื่อสร้างเป็นตารางจะเพิ่ม rules=”all” มาให้อัตโนมัติ rules อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ Style ที่เราเขียนขึ้นมากำหนดรูปแบบของตาราง อาจจะทำให้ไม่แสดงผลตาม Style ที่เราเขียน ดังนั้นวิธีการลบ rules=”all” ใน GridView คือ Read more »