หน้าหลัก » เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET)
วิธีการดึงค่า Text, Value, Index จาก DropDownList ASP.NET

วิธีการดึงค่า Text, Value, Index จาก DropDownList ASP.NET

ตัวอย่างวิธีการดึงค่า Text, Value, Index  จาก DropDownList ASP.NET ซึ่งจะนำค่า Text, Value, Index ที่เราเลือกใน DropDownList มาใช้งานสามารถทำได้ดังนี้ Read more »

วิธีลบ rules=”all” จากสร้างตารางของ GridView

เริ่มต้นของการเรียกใช้คอนโทรล GridView ใน ASP.NET ซึ่งเมื่อสร้างเป็นตารางจะเพิ่ม rules=”all” มาให้อัตโนมัติ rules อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ Style ที่เราเขียนขึ้นมากำหนดรูปแบบของตาราง อาจจะทำให้ไม่แสดงผลตาม Style ที่เราเขียน ดังนั้นวิธีการลบ rules=”all” ใน GridView คือ Read more »