Android

Android (แอนดรอยด์) เวอร์ชั่นแรกถึงเวอร์ชั่นล่าสุด

ประวัติรุ่น Android เวอร์ชั่นเบต้า วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 และเวอร์ชั่นแรก Android 1.0 เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ซึ่งปัจจุบันเวอร์ชั่นล่าสุดคือ Android Pie เวอร์ชั่น 9.0 เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และ Android ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย Google Read more »