โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมบนหันไปด้านขวา ด้วยลูป for

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมบนหันไปด้านขวา ด้วยลูป for

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ที่แสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม […] Read more »
โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข เป็นรูป backslash ด้วยลูป for

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข เป็นรูป \ (backslash) ด้วยลูป for

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมที่สร้างขึ้นด้วยภาษาซี แสดงตัวเลขซึ่ […] Read more »

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคาด้วยลูป for

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 […] Read more »

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดลำดับด้วยลูป for

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรู […] Read more »

โค้ดภาษาซี การประกาศตัวแปรชุด (Array) ชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม 2 มิติ ขนาด 2 x 5

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการประกาศตัวแปรชุด (Array) ที่เป็น […] Read more »

โค้ดภาษาซี การประกาศตัวแปรชุด (Array) ชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม 1 มิติ

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการประกาศตัวแปรชุด (Array) ที่เป็น […] Read more »
โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม

โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซีวนรับค่าตัวเลขทศนิยม  จำนวน  5 […] Read more »
โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม สูตรการห […] Read more »
โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า […] Read more »
การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส […] Read more »