หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี กลับตัวเลข หน้าไปหลัง หลังมาหน้า

โค้ดภาษาซี กลับตัวเลข หน้าไปหลัง หลังมาหน้า
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการกลับค่าตัวเลข จากหน้าไปหลัง หลังมาหน้า โดยใช้ลูป while ในการวนกลับค่าตัวเลขแล้วเก็บไว้ในตัวแปร reverse หากเมื่อตัวแปร number มีค่าเป็น 0 ก็จะสิ้นสุดการทำงาน จากนั้นจะนำค่าในตัวแปร reverse ไปแสดงผล

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include<stdio.h>

int main()
{
	int number, reverse = 0;
	
   	printf(" Enter number to reverse : ");
   	scanf("%d", &number);
 
	while (number != 0)
	{
		reverse = reverse * 10 + (number % 10);
		number = number/10;
	}
 
	printf("\n Reverse number = %d\n", reverse);
 
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี กลับตัวเลข หน้าไปหลัง หลังมาหน้า