หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาผลรวมคอลัมน์ของอาร์เรย์ 2 มิติ

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาผลรวมคอลัมน์ของอาร์เรย์ 2 มิติ
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีของโปรแกรมคำนวณหาผลรวมคอลัมน์ของ Array 2 มิติ

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาผลรวมคอลัมน์ของอาร์เรย์ 2 มิติ

 

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main() 
{
	int i,j,sum,arr[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
 	int row = 2;
 	int col = 3;

 	for(i=0; i<row; i++){
  	for(j=0; j<col; j++){
   		printf("\t%d", arr[i][j]);
  	}
  	printf("\r\n");
 	}

	printf("\t-----------------\r\n");

 	for(i=0; i<col; i++){
  	sum = 0;
  	for(j=0; j<row; j++){
   		sum += arr[j][i];
  	}
  	printf("\t%d", sum);
 	}
 	printf("\r\n");

 	return 0;
}

 

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาผลรวมคอลัมน์ของอาร์เรย์ 2 มิติ