หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม แบบกลับหัวลง

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม แบบกลับหัวลง
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ที่แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยลูป for แบบกลับหัวลง

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include<stdio.h>

int main()
{
	int loop = 9;
	int i;
	int j;
	
	for(i = 1; i <= loop; i++){
	
		for(j = 1; j<= i; j++){
		  printf(" ");
	  }
	  
		for(j = 1; j <= (loop-i)+1; j++){
	  	printf("%d", j);
		}
		
		for(j = loop-i; j >= 1; j--){
	  	printf("%d", j);
		}
		
		printf("\n");
	}
	
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม แบบกลับหัวลง