โค้ดภาษาซี การรับค่ามากกว่า 1 ค่าในครั้งเดียว

โค้ดภาษาซี การรับค่ามากกว่า 1 ค่าในครั้งเดียว

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ที่เขียนเพื่อใช้ในการรับค่าหลายค่า (มากกว่า 1 ค่า) ในการป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียว และนำค่าที่ได้เก็บไว้ในตัวแปรต่างๆ ตามที่กำหนดแล้ว และนำค่าที่ได้แสดงผลออกจอภาพ Read more »
วิธี comment โค้ดในภาษาซี

วิธี comment โค้ดในภาษาซี

การ comment โค้ดในภาษาซี คือการบอกให้ compiler ไม่ต้องอ่านหรือประมวลผลโค้ดในบรรทัดนั้น ๆ ซึ่งนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น comment โค้ดที่ error ไว้ก่อน Read more »
โค้ดภาษาซี วนลูปแสดงตัวอักษร A - Z

โค้ดภาษาซี วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี เพื่อวนลูปแสดงตัวอักษร A - Z โดยใช้ลูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น for, while, do..while ซึ่ง char จะใช้ single quote (') เช่น 'a' ซึ่งค่าที่ได้จะเป็น int (เลขฐานสิบตามตาราง ASCII Code) Read more »
โค้ดภาษาซี รับตัวเลข จำนวน 10 ครั้ง แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

โค้ดภาษาซี รับตัวเลข จำนวน 10 ครั้ง แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี สำหรับการรับค่าตัวเลขจำนวน 10 ครั้ง แล้วเก็บไว้ในตัวแปร Array จากนั้นเมื่อรับค่าตัวเลขทั้งหมดแล้ว ก็จะนำมาเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปมาก และเมื่อเรียงลำดับเสร็จแล้วก็จะนำค่าที่ได้ใน Array มาแสดงผล Read more »
โค้ดภาษาซี รับตัวเลข จำนวน 10 ค่า แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อย

โค้ดภาษาซี รับตัวเลข จำนวน 10 ครั้ง แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อย

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีสำหรับการรับค่าตัวเลขจำนวน 10 ครั้ง แล้วเก็บไว้ในตัวแปร Array จากนั้นเมื่อรับค่าตัวเลขทั้งหมดแล้ว ก็จะนำมาเรียงลำดับตัวเลขจากมากไปน้อย และเมื่อเรียงลำดับเสร็จแล้วก็จะนำค่าที่ได้ใน Array มาแสดงผล Read more »
โค้ดภาษาซี กลับตัวเลข หน้าไปหลัง หลังมาหน้า

โค้ดภาษาซี กลับตัวเลข หน้าไปหลัง หลังมาหน้า

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการกลับค่าตัวเลข จากหน้าไปหลัง หลังมาหน้า โดยใช้ลูป while ในการวนกลับค่าตัวเลขแล้วเก็บไว้ในตัวแปร reverse หากเมื่อตัวแปร number มีค่าเป็น 0 ก็จะสิ้นสุดการทำงาน จากนั้นจะนำค่าในตัวแปร reverse ไปแสดงผล Read more »
โค้ดภาษาซี อ่านไฟล์ .txt

โค้ดภาษาซี อ่านไฟล์ .txt

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการเขียนเพื่ออ่านไฟล์ .txt แล้วแสดงผลออกจอภาพ จากตัวอย่างโค้ดนี้จะเป็นการอ่าน text ไฟล์จาก D:/CSD/ReadTextFile/demo.txt Read more »
โค้ดภาษาซี แสดง วัน เดือน ปี ปัจจุปัน

โค้ดภาษาซี แสดง วัน เดือน ปี ปัจจุปัน โดยใช้ time.h

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการหาค่าวันเดือนปีปัจจุบัน โดยใช้ time.h ซึ่งจะแสดงออกมาเช่น วัน/เดือน/ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่เราจัดรูปแบบการแสดงผลเอง Read more »
โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ซึ่งคิดตามระยะทางเป็นกิโลเมตร การคำนวณจะอ้างอิงราคาตามตารางดังต่อไปนี้ * ราคาแท็กซี่จะเป็นเลขคี่เสมอ ดังนั้นถ้านำมาเช็คว่าราคาที่ได้เป็นเลขคู่จะให้บวกเพิ่มอีก 1 บาท Read more »
โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาผลรวมคอลัมน์ของอาร์เรย์ 2 มิติ

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาผลรวมคอลัมน์ของอาร์เรย์ 2 มิติ

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีของโปรแกรมคำนวณหาผลรวมคอลัมน์ของ Arra […] Read more »