โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการแปลงเลขฐานสิบ10 เป็น เลขฐานสอง2 […] Read more »
โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)

โค้ดภาษาซี ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการตรวจสอบว่าตัวที่เลขที่กรอกเข้าไ […] Read more »
โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา

ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาซี เพื่อคำนวณหาค่าน้ำประปาที่จะ […] Read more »

โค้ดภาษาซี คำนวณหาเงินทอนและแยกจำนวนเงินทอนแต่ละชนิด

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการคำนวณหาเงินทอนและแยกจำนว […] Read more »

โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี  ในการคำนวณหาจำนวนเงิน 1000, […] Read more »
โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนา […] Read more »

โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วแสดงเครื่องหมาย * เป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่มีด้านเท่ากับจำนวนตัวเลขที่กรอกเข้ามา

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี รับตัวเลขเข้ามาแล้วแสดงเครื่อ […] Read more »

โค้ดภาษาซี แสดงรูปสามเหลี่ยม โดยเรียงจากเลข 1 – 10

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ที่เรียงตัวเลขจาก 1 – 1 […] Read more »

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยลูป for

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ที่แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ย […] Read more »

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมบนหันไปด้านซ้าย ด้วยลูป for

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ที่แสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเ […] Read more »