หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ซึ่งคิดตามระยะทางเป็นกิโลเมตร การคำนวณจะอ้างอิงราคาตามตารางดังต่อไปนี้

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

 

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>
#include<math.h>
 
int main()
{
  int km, kmc;
  float price;
   
  printf(" Enter distance(Kilometer) : ");
  scanf("%d", &km);
   
  if(km > 80){
    kmc = (km - 80);
    price += kmc * 10.50;
    km -= kmc;
  }
  if(km > 60){
    kmc = (km - 60);
    price += kmc * 9;
    km -= kmc;
  }
  if(km > 40){
    kmc = (km - 40);
    price += kmc * 8;
    km -= kmc; 
  }
  if(km > 20){
    kmc = (km - 20);
    price += kmc * 7.50;
    km -= kmc;
  }
  if(km > 10){
    kmc = (km - 10);
    price += kmc * 6.50;
    km -= kmc;
  }
  if(km > 1){
    kmc = (km - 1);
    price += kmc * 5.50;
    km -= kmc;
  }
  if(km == 1){
    price += 35;
  }
   
  if((int)round(price) % 2 == 0){
    price += 1;
  }
   
  printf("\r\n Taxi fare is %.0f baht\r\n", price);
   
  return 0;
}

* ราคาแท็กซี่จะเป็นเลขคี่เสมอ ดังนั้นถ้านำมาเช็คว่าราคาที่ได้เป็นเลขคู่จะให้บวกเพิ่มอีก 1 บาท

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่