หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ซึ่งคิดตามระยะทางเป็นกิโลเมตร การคำนวณจะอ้างอิงราคาตามตารางดังต่อไปนี้

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

 

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/compscidev
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main()
{
	int km, kmc;
	float price;
	
	printf(" Enter distance(Kilometer) : ");
	scanf("%d", &km);
	
	if(km > 80){
		kmc = (km - 80);
		price += kmc * 10.50;
		km -= kmc;
	}
	if(km > 60){
		kmc = (km - 60);
		price += kmc * 9;
		km -= kmc;
	}
	if(km > 40){
		kmc = (km - 40);
		price += kmc * 8;
		km -= kmc; 
	}
	if(km > 20){
		kmc = (km - 20);
		price += kmc * 7.50;
		km -= kmc;
	}
	if(km > 10){
		kmc = (km - 10);
		price += kmc * 6.50;
		km -= kmc;
	}
	if(km > 1){
		kmc = (km - 1);
		price += kmc * 5.50;
		km -= kmc;
	}
	if(km == 1){
		price += 35;
	}
	
	if((int)round(price) % 2 == 0){
		price += 1;
	}
	
	printf("\r\n Taxi fare is %.0f baht\r\n", price);
	
	return 0;
}

* ราคาแท็กซี่จะเป็นเลขคี่เสมอ ดังนั้นถ้านำมาเช็คว่าราคาที่ได้เป็นเลขคู่จะให้บวกเพิ่มอีก 1 บาท

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่