โค้ดภาษาซี รับข้อความ 5 จำนวน แล้วหาความยาวของข้อความ

โค้ดภาษาซี รับข้อความ 5 จำนวน แล้วหาความยาวของข้อความ

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี เพื่อเขียนโปรแกรมรับค่าข้อความ 5 ข้อความ จากนั้นทำการหาความยาวของข้อความแต่ละตัวที่กรอกเข้ามา Read more »
โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 จำนวน และคำนวณทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 2 จำนวน และคำนวณทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี เพื่อเขียนโปรแกรมในการรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และคำนวณทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร (+, -, *, /) Read more »
โค้ดภาษาซี คำนวณระยะทางเมตรเป็นกิโลเมตร

โค้ดภาษาซี คำนวณระยะทางเมตรเป็นกิโลเมตร

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหาระยะทางจากเมตรเป็นกิโลเมตร โดยรับค่าหน่วยเมตรผ่านคีย์บอร์ด และนำไปแปลงหน่วยกิโลเมตร การทำงานของโปรแกรม 1.รับค่าระยะทางหน่วยเมตรทางคีย์บอร์ด 2.รับค่าระยะทางหน่วยเมตรทางคีย์บอร์ด นำหน่วยเมตร หารด้วย 1000.0 จะได้เป็นหน่วยกิโลเมตร (1 กิโลเมตร = 1000 เมตร) มีตัวอย่างโค้ดดังนี้... Read more »
โค้ดภาษาซี คำนวณอายุ จากปี พ.ศ.เกิด

โค้ดภาษาซี คำนวณอายุ จากปี พ.ศ.เกิด

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการเขียนโปรแกรม เพื่อคำนวณอายุ จากปี พ.ศ.เกิด การทำงานของโปรแกรม 1.กรอกปี พ.ศ. เกิด เป็นจำนวนเต็ม 2.นำปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด จะได้เป็นอายุ มีตัวอย่าง Flowchart และตัวอย่างโค้ดดังนี้... Read more »
โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50, 25 สตางค์

โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50, 25 สตางค์

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี  ในการคำนวณหาจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50ม 25 สตางค์ ตัวอย่างเช่น กรอกจำนวนเงิน 9888.88 บาท โปรแกรมจะทำการคำนวณหาจำนวนเงินที่ได้แต่ละชนิดดังนี้ Read more »
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม

โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม (ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม) สูตรหาปริมาตรปริซึม ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง ซึ่งพื้นที่ฐาน = ½ x ฐาน x สูง ดังนั้น เราจะต้องหาพื้นที่ฐานก่อน (½ x ฐาน x สูง) และเมื่อได้พื้นที่ฐาน ก็ให้นำมาคูณกับ สูง ตัวอย่างโค้ด... Read more »
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม

โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม (ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม) สูตรหาปริมาตรปริซึม ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง ซึ่งพื้นที่ฐาน = กว้าง x ยาว ดังนั้น เราจะต้องหาพื้นที่ฐานก่อน (กว้าง x ยาว) และเมื่อได้พื้นที่ฐาน ก็ให้นำมาคูณกับ สูง Read more »
โค้ดภาษาซี แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท

โค้ดภาษาซี แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการ แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท (THB) โดยมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการคำนวณค่าเงิน Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการวาดรูปแปดเหลี่ยม โดยรูปแปดเหลี่ยมจะแสดง/ปรับเปลี่ยนขนาดรูปตามตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม ซึ่งตัวเลขที่กรอกเข้าไปจะต้องเป็นจำนวนเต็ม และเก็บไว้ในตัวแปรชนิด integer Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปหกเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

โค้ดภาษาซี วาดรูปหกเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการวาดรูปหกเหลี่ยม โดยรูปหกเหลี่ยมจะแสดง/ปรับเปลี่ยนขนาดรูปตามตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม Read more »