หน้าหลัก » ภาษาไพธอน (Python) » โค้ด Python ตรวจสอบตัวเลขเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

โค้ด Python ตรวจสอบตัวเลขเป็นเลขคู่หรือเลขคี่
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวก แล้วตรวจสอบว่าตัวเลขที่ป้อนเข้ามานั้นเป็นเลขคู่ (even) หรือเลขคี่ (odd)

ตัวอย่างโค้ด

'''
 Author    : CS Developers
 Author URI: https://www.comscidev.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
'''

number = int(input("ป้อนตัวเลขจำนวนเต็มบวก : "))

if number % 2 == 0:
    print(f"{number} เป็นเลขคู่ (even)")
else:
    print(f"{number} เป็นเลขคี่ (odd)")

อธิบายโค้ด

  1. รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวก แล้วแปลงเป็น int number และเก็บไว้ในตัวแปร number
  2. นำตัวแปร number มา mod (หารเอาเศษ) ถ้ามีค่าเท่ากับ 0 จะเข้าเงื่อนไข if โดยแสดงข้อความ “เป็นเลขคู่ (even)
  3. ถ้า number มา mod (หารเอาเศษ) แล้วไม่เท่ากับ 0 จะเข้าเงื่อนไข else โดยแสดงข้อความ “เป็นเลขคี่ (odd)

ผลลัพธ์

โค้ด Python ตรวจสอบตัวเลขเป็นเลขคู่หรือเลขคี่
เลขคู่ (even)
โค้ด Python ตรวจสอบตัวเลขเป็นเลขคู่หรือเลขคี่
เลขคี่ (odd)