หน้าหลัก » การเขียนโปรแกรม Scratch » โปรแกรม Scratch วาดรูปวงกลม

โปรแกรม Scratch วาดรูปวงกลม
ตัวอย่างการใช้งานบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch ในการวาดรูปวงกลม โดยบล็อกคำสั่งที่ต้องใช้มีดังนี้

ตัวอย่างบล็อกคำสั่ง

โปรแกรม Scratch วาดรูปวงกลม

อธิบายการทำงานของบล็อกคำสั่ง

1.โปรแกรมจะทำงานเมื่อกดปุ่ม
2. ลบการแสดงผลทั้งหมด
3. ลงปากกา
4. กำหนดให้มีการวนลูปทำงาน จำนวน 360 ครั้ง
5. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า จำนวน 1 ก้าว
6. หมุนตามเข็มนาฬิกา(หมุนขวา) ไปที่ 1 องศา
7. กลับไปทำซ้ำในข้อ 5 จนครบทั้งหมด 360 ครั้ง รวมกันก็จะได้เป็นรูปวงกลม

การแสดงผล

ตำแหน่งของการ repeat ครั้งที่ 90

โปรแกรม Scratch วาดรูปวงกลม

ตำแหน่งของการ repeat ครั้งที่ 180

โปรแกรม Scratch วาดรูปวงกลม

ตำแหน่งของการ repeat ครั้งที่ 270

โปรแกรม Scratch วาดรูปวงกลม

ตำแหน่งของการ repeat ครั้งที่ 360

โปรแกรม Scratch วาดรูปวงกลม

เมื่อโปรแกรมจบการทำงาน repeat  ครบ 360 ครั้ง ก็จะได้เป็นรูปวงกลม