หน้าหลัก » การเขียนโปรแกรม Scratch » โปรแกรม Scratch วาดรูปสี่เหลี่ยม

โปรแกรม Scratch วาดรูปสี่เหลี่ยม
ตัวอย่างการใช้งานบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch สำหรับการวาดรูปสี่เหลี่ยม และบล็อกคำสั่งที่ต้องใช้มีดังนี้

ตัวอย่างบล็อกคำสั่ง

โปรแกรม Scratch วาดรูปสี่เหลี่ยม

อธิบายการทำงานของบล็อกคำสั่ง

1.โปรแกรมจะทำงานเมื่อกดปุ่ม
2. ลบการแสดงผลทั้งหมด
3. ลงปากกา 
4. กำหนดให้มีการวนลูปทำงาน จำนวน 4 ครั้ง
5. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า จำนวน 150 ก้าว
6. หมุนตามเข็มนาฬิกา(หมุนขวา) ไปที่ 90 องศา 
7. กลับไปทำซ้ำในข้อ 5 จนครบทั้งหมด 4 ครั้ง รวมกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม

การแสดงผล

การ repeat ครั้งที่ 1 (เคลื่อนที่ 150 ก้าว แล้วหมุน 90 องศา)

โปรแกรม Scratch วาดรูปสี่เหลี่ยม

การ repeat ครั้งที่ 2 (เคลื่อนที่ 150 ก้าว แล้วหมุน 90 องศา)

โปรแกรม Scratch วาดรูปสี่เหลี่ยม

การ repeat ครั้งที่ 3 (เคลื่อนที่ 150 ก้าว แล้วหมุน 90 องศา)

โปรแกรม Scratch วาดรูปสี่เหลี่ยม

การ repeat ครั้งที่ 4 (เคลื่อนที่ 150 ก้าว แล้วหมุน 90 องศา)

โปรแกรม Scratch วาดรูปสี่เหลี่ยม

เมื่อโปรแกรมจบการทำงาน repeat  ครบ 4 ครั้ง ก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม

โปรแกรม Scratch วาดรูปสี่เหลี่ยม