หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี วนเก็บเหรียญให้ครบตามจำนวนที่กำหนด

โค้ดภาษาซี วนเก็บเหรียญให้ครบตามจำนวนที่กำหนด
ตัวอย่างโค้ดภาซี สำหรับการเขียนเพื่อให้โปรแกรมทำงานแบบวนลูป สำหรับเก็บเหรียญให้ครบตามจำนวนที่กำหนด เมื่อเหรียญครบแล้วโปรแกรมก็จะหยุดทำงาน

ตัวอย่าง จะกำหนดเหรียญที่ต้องการเก็บ คือ 30 เหรียญ หากต้องการจำนวนเหรียญอื่นก็ให้เปลี่ยน 30 เป็นตัวเลขที่ต้องการ

ตัวอย่างโค้ด โดยใช้ while

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	int max_coin = 30;
	int coin;
	int sum_coin = 0;
	
	while(sum_coin < max_coin)
	{
		if(sum_coin == 0)
		{
			printf(" Please insert %d coins : ", max_coin);	
		}
		else
		{
			printf(" Please insert %d more : ", (max_coin-sum_coin));
		}
		
		scanf("%d", &coin);
		sum_coin += coin;
	}
	
	printf(" Coins is correct ");
	
	return 0;	
}

ตัวอย่างโค้ด โดยใช้ do…while

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	int max_coin = 30;
	int coin;
	int sum_coin = 0;
	
	do
	{
		if(sum_coin == 0)
		{
			printf(" Please insert %d coins : ", max_coin);	
		}
		else
		{
			printf(" Please insert %d more : ", (max_coin-sum_coin));
		}
		
		scanf("%d", &coin);
		sum_coin += coin;
		
	}while(sum_coin < max_coin);
	
	printf(" Coins is correct ");
	
	return 0;
}

ตัวอย่างโค้ด โดยใช้ for

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	int max_coin = 30;
	int coin;
	int sum_coin = 0;
	
	for(;sum_coin < max_coin;)
	{
		if(sum_coin == 0)
		{
			printf(" Please insert %d coins : ", max_coin);	
		}
		else
		{
			printf(" Please insert %d more : ", (max_coin-sum_coin));
		}
		
		scanf("%d", &coin);
		sum_coin += coin;
	}
	
	printf(" Coins is correct ");
	
	return 0;	
}

แสดงผล

โค้ดภาษาซี วนเก็บเหรียญให้ครบตามจำนวนที่กำหนด