หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขฐานสิบ ฐานแปด ฐานสิบหก

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขฐานสิบ ฐานแปด ฐานสิบหก
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตัวเลขฐานสิบ ฐานแปด ฐานสิบหก โดยอ้างอิงจากตัวเลขฐานสิบ ตั้งแต่ 0-15

ตัวอย่าง Flowchart

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	int i;
	
	printf(" Dec\tOct\tHex\n");
	printf(" --------------------\n");

	for(i=0; i<=15; i++)
	{
		printf(" %d\t\%o\t\%X\n", i, i, i);
	}

	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

  • %d แสดงเลขฐานสิบ
  • %o แสดงเลขฐานแปด
  • %x แสดงเลขฐานสิบหก (ตัวอักษรเล็ก)
  • %X แสดงเลขฐานสิบหก (ตัวอักษรใหญ่)

แสดงผล

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขฐานสิบ ฐานแปด ฐานสิบหก