โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลม

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลม

ตัวอย่างโค้ดในการคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลมในภาษาซี มีสูตรการหาพื้นที่ครึ่งวงกลมดังนี้ พื้นที่ของครึ่งวงกลม = (ค่าพาย x รัศมี2)/2 จะได้ area = ( π r2 ) / 2 เริ่มต้นโปรแกรมจะให้กรอกค่ารัศมี (Radius) เพื่อนำไปคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลมตามสูตร area = ( π r2 ) / 2 แล้วนำค่าที่คำนวณได้แสดงผล Read more »
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม

โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม (ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม) สูตรหาปริมาตรปริซึม ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง ซึ่งพื้นที่ฐาน = ½ x ฐาน x สูง ดังนั้น เราจะต้องหาพื้นที่ฐานก่อน (½ x ฐาน x สูง) และเมื่อได้พื้นที่ฐาน ก็ให้นำมาคูณกับ สูง ตัวอย่างโค้ด... Read more »
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม

โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม (ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม) สูตรหาปริมาตรปริซึม ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง ซึ่งพื้นที่ฐาน = กว้าง x ยาว ดังนั้น เราจะต้องหาพื้นที่ฐานก่อน (กว้าง x ยาว) และเมื่อได้พื้นที่ฐาน ก็ให้นำมาคูณกับ สูง Read more »
โค้ดภาษาซี แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท

โค้ดภาษาซี แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการ แปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเงินบาท (THB) โดยมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการคำนวณค่าเงิน Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการวาดรูปแปดเหลี่ยม โดยรูปแปดเหลี่ยมจะแสดง/ปรับเปลี่ยนขนาดรูปตามตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม ซึ่งตัวเลขที่กรอกเข้าไปจะต้องเป็นจำนวนเต็ม และเก็บไว้ในตัวแปรชนิด integer Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปหกเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

โค้ดภาษาซี วาดรูปหกเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการวาดรูปหกเหลี่ยม โดยรูปหกเหลี่ยมจะแสดง/ปรับเปลี่ยนขนาดรูปตามตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) และเพิ่มข้อความตรงกลางของสี่เหลี่ยม

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) และเพิ่มข้อความตรงกลางของสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี สำหรับการวาดรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ ดอกจัน (*) และแทรกข้อความเข้าไปตรงกลางของสี่เหลี่ยม Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) ในการแสดงผล

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) ในการแสดงผล

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการเขียนโปรแกรมเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ซึ่งจะแสดงจำนวนดอกจัน (*) ตามจำนวนตัวเลขที่กรอกเข้ามาประมวณผล Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยแท่ง (|)

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แท่ง (|) ในการแสดงผล

ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาซีในการวาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ แท่ง (|) ในการแสดงผล และในการคำนวณขนาดของสี่เหลี่ยมจะใช้ตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม Read more »
โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม แบบกลับหัวลง

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม แบบกลับหัวลง

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ที่แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยลูป for แบบกลับหัวลง Read more »