หน้าหลัก » ตัวอย่างภาษาซี

ตัวอย่างภาษาซี

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาซี เพื่อคำนวณหาค่าน้ำประปาที่จะต้องจ่าย โดยคิดจากค่าน้ำประปาตามเงื่อนไข ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งตัวอย่างโจทย์เรานำมาจาก โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา มาเขียนเพิ่มในส่วนค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  เพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบ โดยโจทย์การคำนวณหาค่าน้ำประปามีดังนี้ &nb... , , , ,

โค้ดภาษาซี เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ Switch

โค้ดภาษาซี เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ Switch

ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยภาษาซี สำหรับการคำนวณแบบเครื่องคิดเลขโดยใช้ Switch เป็นตัวกำหนดเงื่อนไข บวก ลบ คูณ หาร การทำงานของโปรแกรมเครื่องคิดเลข โปรแกรมจะวนลูปรับค่า 2 ค่า ได้แก่ 1.ตัวดำเนินการ +(บวก) -(ลบ) *(คูณ) และ /(หาร) 2. ตัวเลขที่จะนำไปคำนวณ จากนั้นเมื่อได้ค่าทั้ง 2 ค่าแล้วก็จะนำไปเข้าเง... , , , ,

โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณ โดยกำหนดแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสิ้นสุด

โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณ โดยกำหนดแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสิ้นสุด

ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหาแม่สูตรคูณ ซึ่งตัวอย่างนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าแม่สูตรคูณเริ่มต้นกับแม่สูตรคูณสุดท้ายเพื่อนำมาประมวลผลแล้วแสดงผลลัพธ์ โดยประยุกต์ใช้จากตัวอย่างโค้ดดังนี้ โค้ดแม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 แบบที่ 1 โค้ด แม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 แบบที่ 2   ตัวอย่างโค้ด ผลลัพธ์... , , , , ,

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข(Integer) เป็นชุด แล้วนำมาหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข(Integer) เป็นชุด แล้วนำมาหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด

ตัวอย่างโจทย์ภาษาซี ในการเขียนโค้ดภาษาซีเพื่อคำนวณหาผลรวมทั้งหมดของตัวเลขชนิด (Integer) ที่กรอกเข้าไปเป็นชุดข้อมูลติดกัน   การทำงานของโปรแกรม รับค่าตัวเลข(Integer) ที่พิมพ์ติดกันเป็นชุดข้อมูล (สูงสุดที่จะกรอกได้คือ 100 ตัว) หลังจากนั้นก็จะทำการวนลูปโดยใช้ For เพื่อหาค่าที่ละตำแหน่ง แล้วนำมาบวกเ... , , ,

โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ โดยการอ่านค่าจาก Array Pointer

โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ โดยการอ่านค่าจาก Array Pointer

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการรับค่าตัวเลขหลายๆ ตัว เพื่อนำตัวเลขแต่ละตัวมาแปลงเป็นคำภาษาอังกฤษ วิธีนี้จะใช้ค่าที่กำหนดไว้ใน Array Pointer ในการแสดงผล หลักการทำงานก็จะคล้ายๆกับ “โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ โดยใช้ Switch Case” การทำงานของโปรแกรม รับตัวเลขหลายๆต... , , ,

โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ โดยใช้ Switch Case

โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ โดยใช้ Switch Case

ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยภาษาซี ในการรับค่าตัวเลขหลายๆ ตัว เพื่อนำตัวเลขแต่ละตัวมาแปลงเป็นคำภาษาอังกฤษ การทำงานของโปรแกรม รับตัวเลขหลายๆตัว เช่น 0123456789 (ตัวอย่างเรากำหนดไว้สูงสุด 100 ตัว) แล้วนำมาเก็บไว้ที่ตัวแปร char array จากนั้นก็จะนำมาทำการวนลูปเพื่อแสดงผลที่ละตัว โดยใช้ Switch Case ใน... , , ,

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

ตัวอย่างนี้จะเป็นการแสดงตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เพื่อคำนวณหาพื่นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู พร้อมทั้งคำอธิบาย สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2 x สูง x (ผลบวกของด้านคู่ขนาน) จะได้ A = 0.5 x height x parallel_side การทำงานของโปรแกรม เมื่อโปรแกรมเริ่มต้นจะให้กรอกค่าค... , , ,

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่วงกลม

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่วงกลม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซีในการคำนวณหาพื้นที่วงกลม ตัวอย่างนี้จะเรียกใช้งานค่า π (พาย หรือ pi) จาก math.h สูตรการหาพื้นที่วงกลม พื้นที่วงกลม = พาย x รัศมี2 จะได้ A = π r2 การทำงานของโปรแกรม เริ่มต้นจะให้กรอกค่ารัศมี (Radius) เพื่อนำไปคำนวณหาพื้นที่วงกลมตามสูตร A = π r2 แล้วนำค่าที่คำนวณได้แสดงผล &nbs... , , ,

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – 100 (Prime Number)

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – 100 (Prime Number)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการค้นหา ตัวเลขจำนวนเฉพาะ 1 – 100 (Prime Number)  ที่มีทั้งหมด 25 ตัว การทำงานของโปรแกรม ใช้ for เพื่อวนลูป 100 รอบ จะได้เลข 1-100 ซึ่งในแต่ละรอบ ก็จะทำการตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขจำนวนเฉพาะ (Prime Number) หรือไม่  ถ้าเป็นตัวเลขจำนวนเฉพาะ (Prime Number) ก็จะให้แสดงผลออกจอภาพ ตั... , , ,

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum)

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลขแล้วเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum)

ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลขที่ป้อนเข้ามา จากนั้นนำมาทำการเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum) การทำงานของโปรแกรม รับค่าตัวเลขเริ่มต้นเพื่อระบุจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่ต้องการป้อน เพื่อนำมาเปรียบเทียบ จากนั้นทำการวนลูป เพื่อนำตัวเลขที่ป้อนเข้ามาเปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด (Maximum) ... , , ,

Page 1 of 51 2 3 4 5


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G1000 Series Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G1000 Series Printer Driver

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ Canon PIXMA G1000 series Printer Driver Ver.2.91 เป็นไดร์เวอร์สำหรับเครื่องพิม...

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon IX6700/IX6770 series Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon IX6700/IX6770 series Printer Driver

  ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon IX6700 series เป็นไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับรุ่น Canon IX6770 เค...

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G3000 series Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G3000 series Printer Driver

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G3000 series MP Drivers Ver. 1.01  Canon PIXMA G3000 เป็นเครื่องปร...

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G2000 ปริ้นเตอร์แท็งก์แท้ All-In-One Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G2000 ปริ้นเตอร์แท็งก์แท้ All-In-One Printer Driver

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA G2000 Printer Driver Ver. 1.01  Canon PIXMA G2000 เป็นเครื่องปริ้น...

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon iP2800/IP2870 Series Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon iP2800/IP2870 Series Printer Driver

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon iP2800/iP2870 series Printer Driver Ver. 2.75 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์...

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA iP8770 series Printer Driver

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA iP8770 series Printer Driver

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon PIXMA iP8770 series Printer Driver Version. 1.00 (Windows XP) อัพเดทล่าส...

New Posts