โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการวาดรูปแปดเหลี่ยม โดยรูปแปดเหลี่ยมจะแสดง/ปรับเปลี่ยนขนาดรูปตามตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม ซึ่งตัวเลขที่กรอกเข้าไปจะต้องเป็นจำนวนเต็ม และเก็บไว้ในตัวแปรชนิด integer Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปหกเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

โค้ดภาษาซี วาดรูปหกเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการวาดรูปหกเหลี่ยม โดยรูปหกเหลี่ยมจะแสดง/ปรับเปลี่ยนขนาดรูปตามตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) และเพิ่มข้อความตรงกลางของสี่เหลี่ยม

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) และเพิ่มข้อความตรงกลางของสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี สำหรับการวาดรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ ดอกจัน (*) และแทรกข้อความเข้าไปตรงกลางของสี่เหลี่ยม Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) ในการแสดงผล

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) ในการแสดงผล

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการเขียนโปรแกรมเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ซึ่งจะแสดงจำนวนดอกจัน (*) ตามจำนวนตัวเลขที่กรอกเข้ามาประมวณผล Read more »
โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยแท่ง (|)

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แท่ง (|) ในการแสดงผล

ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาซีในการวาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ แท่ง (|) ในการแสดงผล และในการคำนวณขนาดของสี่เหลี่ยมจะใช้ตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม Read more »
โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม แบบกลับหัวลง

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม แบบกลับหัวลง

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ที่แสดงตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยลูป for แบบกลับหัวลง Read more »
โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณ พร้อมเส้นขอบตาราง

โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณ พร้อมเส้นขอบตาราง

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซี ในการแสดงผลแม่สูตรคูณ พร้อมแสดงเส้นขอบตาราง Read more »
โค้ดภาษาซี การรับค่ามากกว่า 1 ค่าในครั้งเดียว

โค้ดภาษาซี การรับค่ามากกว่า 1 ค่าในครั้งเดียว

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ที่เขียนเพื่อใช้ในการรับค่าหลายค่า (มากกว่า 1 ค่า) ในการป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียว และนำค่าที่ได้เก็บไว้ในตัวแปรต่างๆ ตามที่กำหนดแล้ว และนำค่าที่ได้แสดงผลออกจอภาพ Read more »
วิธี comment โค้ดในภาษาซี

วิธี comment โค้ดในภาษาซี

การ comment โค้ดในภาษาซี คือการบอกให้ compiler ไม่ต้องอ่านหรือประมวลผลโค้ดในบรรทัดนั้น ๆ ซึ่งนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น comment โค้ดที่ error ไว้ก่อน Read more »
โค้ดภาษาซี วนลูปแสดงตัวอักษร A - Z

โค้ดภาษาซี วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี เพื่อวนลูปแสดงตัวอักษร A - Z โดยใช้ลูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น for, while, do..while ซึ่ง char จะใช้ single quote (') เช่น 'a' ซึ่งค่าที่ได้จะเป็น int (เลขฐานสิบตามตาราง ASCII Code) Read more »