หน้าหลัก » เขียนโปรแกรม Microsoft .NET » การกำหนด Web.config เพื่อเข้าถึง URL ได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน (Authorization)

การกำหนด Web.config เพื่อเข้าถึง URL ได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน (Authorization)




การ Allow user เพื่อให้เข้าถึง URL ได้โดยไม่ต้องทำการ Authorization

<location path="[กำหนด path ที่ให้สามารถเข้าถึงได้]">
  <system.web>
   <authorization>
    <allow users="*" />
   </authorization>
  </system.web>
</location>

ตัวอย่างการใช้งาน

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>

 ....

 <location path="API/GetDataNotLogin">
  <system.web>
   <authorization>
    <allow users="*" />
   </authorization>
  </system.web>
 </location>

 ....

</configuration>