หน้าหลัก » เขียนโปรแกรม Microsoft .NET » วิธีแก้ไข CalendarExtender ของ AJAX Control Toolkit ไม่แสดงวันที่ให้เลือก

วิธีแก้ไข CalendarExtender ของ AJAX Control Toolkit ไม่แสดงวันที่ให้เลือก
หากใช้ AJAX Control Toolkit CalendarExtender (ตัวเลือกวันที่) แล้วเกิดอาการไม่แสดงตัวเลือกวันที่ให้เลือก เป็นหน้าขาว ๆ

วิธีแก้ไข CalendarExtender ของ AJAX Control Toolkit ไม่แสดงวันที่

จากการตรวจสอบจาก console พบ error

Uncaught Sys.ArgumentOutOfRangeException: Sys.ArgumentOutOfRangeException: Value must be an integer.
Parameter name: y
Actual value was ….

วิธีแก้ไข CalendarExtender ของ AJAX Control Toolkit ไม่แสดงวันที่

วิธีแก้ไข ให้เพิ่ม ScriptMode="Release" เข้าไปใน <asp:ToolkitScriptManager> หรือ <asp:ScriptManager> อยู่ที่เลือกใช้แบบไหน

ตัวอย่าง ToolkitScriptManager

<asp:ToolkitScriptManager ... ScriptMode="Release"></asp:ToolkitScriptManager>

ตัวอย่าง ScriptManager

<asp:ScriptManager ... ScriptMode="Release"></asp:ScriptManager>อ้างอิงข้อมูล
stackoverflow.com