หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกันเครื่อง iPhone

วิธีตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกันเครื่อง iPhone
วิธีตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกันเครื่อง iPhone สามารถตรวจสอบจากเครื่องได้เลย แต่เครื่องนั้นจะต้องติดตั้ง iOS 12 ขึ้นไป

1.เลือกไอค่อน การตั้งค่า (Settings)

การตั้งค่า

2.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ การตั้งค่า ให้เลือกเมนู ทั่วไป (General)

3.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ ทั่วไป ให้เลือกเมนู เกี่ยวกับ (About)

4.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ เกี่ยวกับจะแสดงรายละเอียด การรับประกันแบบจำกัด (Limited Warranty) ซึ่งวันที่นั้นเป็นวันสิ้นสุดการรับประกัน