หน้าหลัก » ดาวน์โหลด » ดาวน์โหลด Microsoft Drivers สำหรับ PHP เชื่อมต่อ SQL Server

ดาวน์โหลด Microsoft Drivers สำหรับ PHP เชื่อมต่อ SQL Server
Microsoft Drivers for PHP for SQL Server คือไดร์เวอร์ที่ให้ php สามารถเชื่อมต่อ SQL Server ได้ โดยใช้ function sqlsrv_connect() หากไม่มีไดร์เวอร์นี้ PHP ก็จะขึ้น Error

Call to undefined function sqlsrv_connect()

จะต้องติดตั้ง extension php_pdo_sqlsrv.dll และ php_sqlsrv.dll เช่นใน XAMPP ให้ copy .dll ไปไว้ที่ C:\xampp\php\ext และแก้ไข C:\xampp\php\php.ini

extension=php_pdo_sqlsrv_72_ts_x64.dll
extension=php_pdo_sqlsrv_72_nts_x64.dll
extension=php_sqlsrv_72_nts_x64.dll
extension=php_sqlsrv_72_ts_x64.dll

เลือกเวอร์ชั่นให้ตรงตาม php ที่ใช้งาน

ข้อมูลไดร์เวอร์สำหรับ Windows

  • Microsoft Drivers 5.6 for PHP for SQL Server (SQLSRV561.EXE)
  • Microsoft Drivers 5.3 for PHP for SQL Server (SQLSRV53.EXE)
  • Microsoft Drivers 5.2 for PHP for SQL Server (SQLSRV52.EXE)
  • Microsoft Drivers 3.0 for PHP for SQL Server (SQLSRV30.EXE)
  • Microsoft Drivers 3.1 for PHP for SQL Server (SQLSRV31.EXE)
  • Microsoft Drivers 3.2 for PHP for SQL Server (SQLSRV32.EXE)

Microsoft Drivers รองรับ PHP เวอร์ชั่น 7.3 7.2 7.1 7.0 5.6 5.5 5.4 5.3ดาวน์โหลด Drivers 3.2 สำหรับ PHP 5.6 5.5 5.4 (Windows)
ดาวน์โหลด Drivers 5.3 สำหรับ PHP 7.2 7.1 7.0 (Windows)
ดาวน์โหลด Drivers 5.2 สำหรับ PHP 7.2 7.1 7.0 (Windows)
ดาวน์โหลด Drivers 3.0 สำหรับ PHP 5.4 5.3 (Windows)
ดาวน์โหลด Drivers 3.1 สำหรับ PHP 5.5 5.4 (Windows)
ดาวน์โหลด Drivers 3.2 สำหรับ PHP 5.6 5.5 5.4 (Windows)
ดาวน์โหลด Drivers 5.10 สำหรับ PHP 8.1 8.0 7.4 (Windows)