วิธีตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกันเครื่อง iPhone

วิธีตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกันเครื่อง iPhone สามารถตรวจสอบได้จากเครื่องได้เลย โดยเครื่องจะเป็น iOS 12 ขึ้นไป Read more »