หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio
วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio เพื่อเขียน App สำหรับโทรศัพท์ Android โดยนักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งใช้งานได้ฟรี

1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Android Studio ได้จากเว็บไซต์ https://developer.android.com/studio

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

2.(ถ้ามี) SmartScreen can’t be reached right now กดปุ่ม Run

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

3.กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

4.กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

5.กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

6.กดปุ่ม Install

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

7.Android Studio จะทำการติดตั้งให้รอสักครู่..

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

8.เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

9.กดปุ่ม Finish

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio

10.Android Studio

วิธีติดตั้งโปรแกรม Android Studio