หน้าหลัก » คลังความรู้ » Andoiod Studio No Android SDK found (หา SDK ไม่เจอ)

Andoiod Studio No Android SDK found (หา SDK ไม่เจอ)
Android Studio หา SDK ไม่เจอ (Missing SDK) / เมื่อติดตั้ง Android Studio อาจจะต้องติดตั้ง Android SDK เพิ่มเติม ดังนั้น Android Studio อาจจะหา SDK ไม่เจอ เราต้องติดตั้ง Android SDK ในภายหลัง

1.กดปุ่ม Next

Andoiod Studio No Android SDK found (หา SDK ไม่เจอ)

2.กดปุ่ม Next

Andoiod Studio No Android SDK found (หา SDK ไม่เจอ)

3.กดปุ่ม Finish

Andoiod Studio No Android SDK found (หา SDK ไม่เจอ)

4.กำลังติดตั้ง SDK ให้รอสักครู่..

Andoiod Studio No Android SDK found (หา SDK ไม่เจอ)

5.เมื่อติดตั้ง SDK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Finish

Andoiod Studio No Android SDK found (หา SDK ไม่เจอ)