หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) ในการแสดงผล

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) ในการแสดงผล
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการเขียนโปรแกรมเพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ซึ่งจะแสดงจำนวนดอกจัน (*) ตามจำนวนตัวเลขที่กรอกเข้ามาประมวณผล

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	int squareSize, row, col;
   
  printf(" Enter number for square size : ");
  scanf("%d", &squareSize);
	
	for(row=0; row<squareSize; row++)
	{
		if(row==0 || row==squareSize-1)
		{
			printf("\t*");
			for(col=0; col<squareSize-1; col++)
			{
				printf(" *");
			}
			printf("\n");
			
			continue;
		}
		
		printf("\t* ");
		
		for(col=0; col<squareSize-2; col++)
		{
			printf(" ");
		}
		
		printf("*\n");
	}
	
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) ในการแสดงผล