หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แท่ง (|) ในการแสดงผล

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แท่ง (|) ในการแสดงผล
ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาซีในการวาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ แท่ง (|) ในการแสดงผล และในการคำนวณขนาดของสี่เหลี่ยมจะใช้ตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	int squareSize, row, col;
   
  printf(" Enter number for square size : ");
  scanf("%d", &squareSize);
	
	for(row=0; row<=squareSize; row++)
	{
		if(row==0 || row==squareSize)
		{
			printf("\t+");
			for(col=0; col<squareSize; col++)
			{
				printf("--");
			}
			printf("+\n");
			
			if(row==squareSize)
			{
				continue;
			}
		}
		
		printf("\t|");
		
		for(col=0; col<squareSize; col++)
		{
			printf(" ");
		}
		
		printf("|\n");
	}
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

เพื่อให้ได้พื้นที่สี่เหลี่ยมที่สวยงาม จึงได้กำหนดขนาดของแต่ละอันดังนี้

 • 1 (|) แท่ง ให้เท่ากับ 1 แถว
 • 2 (-) ขีด ให้เท่ากับ 1 แท่ง (|)
 • 2 Spacebar (ค่าว่าง) ให้เท่ากัน 1 แท่ง (|)

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยแท่ง (|)