หน้าหลัก » ภาษาพีเอชพี (PHP) » PHP ลบค่าที่ซ้ำใน Array

PHP ลบค่าที่ซ้ำใน Array
ตัวอย่างโค้ด PHP ในการลบค่าที่ซ้ำกันใน Array ออกโดยใช้ฟังก์ชั่น array_unique()

ตัวอย่างค่าที่ซ้ำกันใน array

<?php
$data = array('PHP', 'C#', 'JAVA', 'HTML', 'C#', 'C', 'PHP');
print_r($data);

/*
Array
(
  [0] => PHP
  [1] => C#
  [2] => JAVA
  [3] => HTML
  [4] => C#
  [5] => C
  [6] => PHP
)
*/

จะทำการลบค่าที่ซ้ำกันออกให้เหลือเพียง 1 ค่าเท่านั้น ซึ่งค่าที่ถูกลบออกได้แก่ PHP, C# โดยใช้ฟังก์ชั่น array_unique() และค่าที่ได้เก็บไว้ในตัวแปร $data เหมือนเดิม หรือสามารถสร้างตัวแปรใหม่เพื่อมาเก็บก็ได้ ถ้ายังต้องการใช้ข้อมูลชุดเดิมใน $data

<?php
$data = array('PHP', 'C#', 'JAVA', 'HTML', 'C#', 'C', 'PHP');
$data = array_unique($data);
print_r($data);

/*
Array
(
  [0] => PHP
  [1] => C#
  [2] => JAVA
  [3] => HTML
  [5] => C
)
*/

$data ในขั้นตอนแรกจะมีข้อมูลทั้งหมด 7 ค่า และเมื่อเข้าฟังก์ชั่น array_unique ทำให้เหลือข้อมูลเพียง 5 ค่า และ index จะยังเป็นตัวเดิม ไม่ได้เรียง index ใหม่แต่อย่างใด

สรุปการใช้ array_unique

นำค่าที่เป็น array ส่งเข้าไปในฟังก็ชั่น แล้วก็นำตัวแปรไปรอรับค่าที่ฟังก์ชั่นส่งกลับคืนมาให้