ภาษา PHP

PHP ลบค่าที่ซ้ำใน Array

ตัวอย่างโค้ด PHP ในการลบค่าที่ซ้ำกันใน Array ออกโดยใช้ฟังก์ชั่น array_unique() ตัวอย่างค่าที่ซ้ำกันใน array จะทำการลบค่าที่ซ้ำกันออกให้เหลือเพียง 1 ค่าเท่านั้น ซึ่งค่าที่ถูกลบออกได้แก่ PHP, C# Read more »
วิธีกำหนดให้ XML-RPC for PHP ใช้ encoding เป็น UTF-8

วิธีกำหนดให้ XML-RPC for PHP ใช้ encoding เป็น UTF-8

วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งาน XMLRPC for PHP หรือ phpxmlrpc ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานและมีข้อความที่เป็นภาษาไทยทำให้ xmlrpc คืนค่าเป็น เครื่องหมายคำถาม (?) เช่น Read more »
ภาษา PHP

PHP ขนาดไฟล์

โค้ด php ตรวจสอบว่าไฟล์มีขนาดเท่าไร สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชั่น filesize ( string $filename ) ซึ่งจะ return ค่าเป็น int ซึ่งมีขนาดเป็น byte Read more »
ภาษา PHP

ฟังก์ชั่น PHP in_array

ฟังก์ชั่น PHP in_array() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ/ค้นหาว่ามีค่าดังกล่าวใน array หรือไม่ ลักษณะการใช้งาน bool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] ) Read more »