หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีติดตั้งโปรแกรม Turbo C++

วิธีติดตั้งโปรแกรม Turbo C++
ตัวอย่างวิธีการติดตั้งโปรแกรม Turbo C++ เพื่อใช้สำหรับเขียนโปรแกรมภาษา C, C++ หรือภาษาอื่นๆที่โปรแกรมรองรับ

วิธีติดตั้งโปรแกรม Turbo C++

1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรม Turbo C++ มาก่อน ซึ่งดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างบทความนี้

2.หลักจากดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ Turbo.C.3.2.zip จากนั้นให้ทำการแตกไฟล์ zip ออกมา (ตัวอย่างใช้ 7-Zip ในการแตกไฟล์)

วิธีติดตั้งโปรแกรม Turbo C++

3.หลังจากแตกไฟล์แล้วจะได้โฟลเดอร์ Turbo.C.3.2

4.ให้เข้ามายังโฟลเดอร์ Turbo.C.3.2 จะเห็นไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Turbo C++ และให้ดับเบิ้ลคลิ๊ก setup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม

5.จากนั้นจะแสดงหน้า Preparing to Install… ให้รอสักครู่

6.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Welcome to the InstallShield Wizard for Turbo C++ 3.2 ให้กดปุ่ม Next

วิธีติดตั้งโปรแกรม Turbo C++

7.จากนั้นจะแสดงหน้า License Agreement ให้เลือก I accept the terms in the license agreement แล้วกดปุ่ม Next

วิธีติดตั้งโปรแกรม Turbo C++

8.จากนั้นจะแสดงหน้า Ready to Install the Program ให้กดปุ่ม Install

วิธีติดตั้งโปรแกรม Turbo C++

9.โปรแกรมจะถูกติดตั้งลงเครื่อง ให้รอสักครู่

10.เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอ InstallShield Wizard Compleated ให้กดปุ่ม Finish

11.จากนั้นโปรแกรม Turbo C++ ก็จะเปิดขึ้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนั้นก็จะสามารถสร้างโปรเจ็คหรือเขียนโค้ดได้

วิธีติดตั้งโปรแกรม Turbo C++

กรณีแสดง ERROR: Unable to open include file ‘STDIO.H’

1.ให้เลือกเมนู Options > Directories…

2.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Directories ให้แก้ PATH ต่างๆ และแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK จากนั้นก็ทำการ Compile และ Run ใหม่อีกครั้ง

Include Directories: C:\TURBOC3\INCLUDE
Library Directories: C:\TURBOC3\LIB
Output Directiry: C:\TURBOC3\SOURCE
Source Directories: C:\TURBOC3\SOURCE

วิธีติดตั้งโปรแกรม Turbo C++


ดาวน์โหลดโปรแกรม Turbo C++ 3.2 (6.96 MB)