หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office 365 (Word)

วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office 365 (Word)
การปิด Protected View ใน Microsoft Office 365 เพื่อไม่ให้ Word ค้างเวลาเปิดไฟล์ขึ้นมา ซึ่ง Protected View ก็มีข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าจะเลือกปิดหรือเปิด โดยเริ่มต้น Microsoft จะเปิด Protected View มาเพื่อตรวจสอบไฟล์ เช่น ไฟล์ที่มาจาก Internet ไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย และสิ่งที่แนบมากับ Outlook

1. เลือกเมนู File

วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office 365

2.จากนั้นเลือก Options

วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office 365

3.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Word Options ให้เลือกเมนู Trust Center จากนั้นให้กดปุ่ม Trust Center Settings…

วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office 365

4.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Trust Center ให้เลือกเมนู Protected View และด้านขวาให้เอาเครื่องหมายถูกออกจาก 3 รายการนี้ จากนั้นกดปุ่ม OK

☐ Enable Protected View for files originating from Internet
☐ Enable Protected View for files located in potentially unsafe locations
☐ Enable Protected View for Outlook attachments

วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office 365

5.จากนั้นจะกลับมาหน้าจอ Word Options ให้กดปุ่ม OK เป็นการเสร็จสิ้นการปิด Protected View

วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office 365