หน้าหลัก » ภาษาพีเอชพี (PHP) » Wordpress » WordPress กำหนดให้ Gutenberg Editor แสดง ฟิลด์แบบกำหนดเอง (Custom Fields)

WordPress กำหนดให้ Gutenberg Editor แสดง ฟิลด์แบบกำหนดเอง (Custom Fields)
หลังจากที่ wordpress ได้เปลี่ยน Editor จาก Basic มาเป็น Gutenberg Editor หน้าตาและการใช้งานก็เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งฟิลด์แบบกำหนดเอง หรือ Custom Fields บางคนก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่ สำหรับวิธีที่จะทำให้ Gutenberg แสดง Custom Fields นั้นทำได้ดังนี้

Gutenberg Editor แสดง Custom Fields

1.เลือกเมนู แสดงเครื่องมือและตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นลือก ตัวเลือก

Gutenberg Editor แสดง Custom Fields

2.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ ตัวเลือก ให้เลื่อนลงมาด้านล่างจนถึงส่วนควบคุมขั้นสูง และเลือก ฟิลด์แบบกำหนดเอง

3.หลังจากเลือก กำหนดเองแล้ว ให้เลื่อนหน้าจอลงมา ฟิลด์แบบกำหนดเอง (Custom Fields) จะแสดงด้านล่าง Gutenberg Editor

Gutenberg Editor แสดง Custom Fields