หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีปิด-เปิด Touch Screen ของโน๊ตบุ๊ค DELL

วิธีปิด-เปิด Touch Screen ของโน๊ตบุ๊ค DELL
การปิด-เปิด Touch Screen ของโน๊ตบุ๊ค DELL ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

☐ Touchscreen (ปิดการใช้งาน Touchscreen)
☑ Touchscreen (เปิดการใช้งาน Touchscreen)

1.เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กด F2 เรื่อยๆ จนกว่าจะเข้า BIOS

2.จากนั้นจะแสดงหน้าตั้งค่า BIOS (Settings) ให้เลือก System Configuration > Touchscreen

3.ด้านขวาของจอจะแสดง Touchscreen

3.1 หากต้องการปิดให้ ☐ Touchscreen (เอาเครื่องหมายถูกออก)

3.2 หากต้องการเปิดให้ ☑ Touchscreen (เลือกให้มีเครื่องหมายถูก)

จากนั้นกดปุ่ม Apply > OK > Exit และออกจาก BIOS เครื่องจะ restart แล้วเข้าใช้งานปกติ

วิธีปิด-เปิด Touch Screen ของโน๊ตบุ๊ค DELL