หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วแสดงเครื่องหมาย * เป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่มีด้านเท่ากับจำนวนตัวเลขที่กรอกเข้ามา

โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วแสดงเครื่องหมาย * เป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่มีด้านเท่ากับจำนวนตัวเลขที่กรอกเข้ามา
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี รับตัวเลขเข้ามาแล้วแสดงเครื่องหมาย * เป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่มีด้านเท่ากับจำนวนตัวเลขที่กรอกเข้ามา

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	int input;
	int i, j;
	
	printf("Enter number : ");
	scanf("%d", &input);
	
	for(i = 0; i < input; i++)
	{
		for(j = 0; j < input; j++)
		{
			printf("*");
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

ผลลัพธ์

รับตัวเลขแล้วแสดงเครื่องหมาย * เป็นรูปสี่เหลี่ยม