หน้าหลัก » คลังความรู้ » วิธีตั้งค่า Microsoft Word 2013 ไม่ให้ Keyboard เปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ

วิธีตั้งค่า Microsoft Word 2013 ไม่ให้ Keyboard เปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ
วิธีการตั้งค่า Microsoft Word 2013 ไม่ให้ Keyboard สลับเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ  เพราะในบางครั้งเราวาง Cursor ที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ต้องการพิมพ์ภาษาไทย หรือ วาง Cursor ที่เป็นภาษาไทยแต่ต้องการพิมพ์ภาษาอังกฤษ ก็ต้องคอยกดปุ่ม Grave Accent (`) หรือเรียกว่า “ตัวหนอน” เพื่อเปลี่ยนภาษา ดังนั้นวิธีการตั้งค่าทำได้ดังนี้

1. ไปที่เมนู FILE เลือก Options  จะปรากฏหน้าต่าง Word Options

2. เลือกเมนู Advanced จากนั้นเลื่อนหากลุ่มชื่อ Editing options

3. เมื่ออยู่ในกลุ่ม  Editing options จะพบ Automatically switch keyboard to match language of surrounding text ให้นำเครื่องหมายถูกออก (Uncheck)

4. กดปุ่ม OK  เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Automatically switch keyboard to match language of surrounding text