หน้าหลัก » คลังความรู้ » XAMPP Warning ไม่สามารถใช้งาน php_ldap.dll

XAMPP Warning ไม่สามารถใช้งาน php_ldap.dll
Unable to load dynamic library  php_ldap.dll

 

XAMPP เมื่อเปิดการใช้งาน ldap ใน php.ini แล้วขึ้น Warning

PHP Startup: Unable to load dynamic library ‘C:\xampp\php\ext\php_ldap.dll’ –

%1 is not a valid Win32 application

 

วิธีแก้ ให้ทำการ copy ไฟล์

  • libeay32.dll
  • libsasl.dll
  • ssleay32.dll

ที่อยู่ในโฟลเดอร์ C:\xampp\php  ไปไว้ที่โฟลเดอร์  C:\Windows\System

จากนั้นทำการ Stop และ Start XAMPP ใหม่อีกครั้ง..