วิธีติดตั้ง imagick สำหรับ XAMPP

วิธีติดตั้ง php imagick ใน XAMPP

วิธีติดตั้ง imagick ใน xampp เพื่อให้ XAMPP สามารถใช้งาน imagick ได้ ซึ่งบทความนี้ใช้ imagick 3.4.4 (stable) และ XAMPP Version 7.2.18 (PHP 7.2) และสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ Read more »

XAMPP Warning ไม่สามารถใช้งาน php_ldap.dll

XAMPP เมื่อเปิดการใช้งาน ldap ใน php.ini แล้วขึ้น Warning PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\xampp\php\ext\php_ldap.dll' - %1 is not a valid Win32 application Read more »