หน้าหลัก » ข่าวไอที » นับถอยหลังสู่การยุติการให้บริการ Windows XP

นับถอยหลังสู่การยุติการให้บริการ Windows XP
Windows XP

หลังจากวันที่ 8 เมษายน 2557 ไมโครซอฟท์จำเป็นจะต้องยุติบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Windows XP ที่ให้บริการมานานกว่า 10 ปี ซึ่งหมายความถึงว่าจะไม่มีการอัพเดทโปรแกรมเพื่อป้องกันความปลอดภัย (security update), บริการแก้ไขแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (non-security hotfixes), ทางเลือกการขอการสนับสนุนทั้งกรณีที่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการให้ข้อมูลทางเทคนิคแบบออนไลน์ (online technical content update) สำหรับผลิตภัณฑ์ Windows XP และ Office 2003 อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานทางธุรกิจของคุณ ดังนั้นหากคุณยังใช้งานผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งดังกล่าว บริษัทขอแนะนำให้คุณวางแผนเพื่อเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีบริการการ สนับสนุนเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด

ผลกระทบที่เป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ:

เมื่อเครื่อง PC ของคุณไม่มีการอัพเดทโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย หรือ security updates อาจทำให้ระบบซอฟต์แวร์เสี่ยงต่อไวรัส สปายแวร์ และมัลแวร์ต่างๆ ซึ่งจะเข้ามาทำการโจรกรรมหรือสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลสำคัญของธุรกิจ ได้
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จากที่เคยมีการสนับสนุนทั้งแบบออนไลน์และทางโทรศัพท์ หลังจากวันที่ 8 เมษายน 2557 จะไม่มีการสนับสนุนใดๆให้กับคุณหรือคู่ค้า
ภายหลังจากการยุติบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Windows XP และ Office 2003 ซอฟต์แวร์สนับสนุนต่างๆ จะเกิดลดลงจนหาได้ยาก ในขณะที่ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานกับ Windows XP ก็จะเสื่อมไปตามอายุการใช้งาน เหตุการณ์เหล่านี้ก็จะนำไปสู่ระบบที่ล้มเหลวและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของคุณที่เพิ่มมากขึ้น
บรรดาบริษัทซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆ จะยุติการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของตน ที่ทำงานบน Windows XP เนื่องจากไม่สามารถขอรับ Windows XP และ Office 2003 updates เพื่อที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากเกิดปัญหากับองค์กรของคุณอ้างอิงข้อมูล
www.microsoft.com