หน้าหลัก » ดาวน์โหลด » โปรแกรม » ดาวน์โหลดโปรแกรม VLC media player

ดาวน์โหลดโปรแกรม VLC media player
VLC media player

VLC media player เป็นโปรแกรมฟรี และยังเป็นโปรมแกรมเล่นมัลติมีเดียแบบโอเพนซอร์สและข้ามแพลตฟอร์ม สามารถเล่นแฟ้มมัลติมีเดียส่วนมากได้ดี เช่น DVD, CD เสียง, VCD และโปรโตคอลทำกระแสข้อมูลต่างๆ

คุณสมบัติ

  • โปรแกรมเล่นสื่อที่เรียบง่าย รวดเร็ว และทรงพลัง
  • เล่นได้กับทุกๆ : แฟ้ม แผ่นดิสก์ เว็บแคม อุปกรณ์ และกระแสข้อมูล
  • เล่นได้กับตัวอ่าน-ลงรหัสส่วนมาก โดยไม่จำเป็นต้องลงชุดตัวอ่าน-ลงรหัส: MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3
  • เล่นได้ทุกแพลตฟอร์ม Windows, Linux, Mac OS X, Unix
  • ฟรีจริงๆ ปราศจากสปายแวร์รวมถึงโฆษณา และไม่จัดเก็บพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้
  • สามารถแปลงและทำกระแสสื่อได้


ดาวน์โหลด