หน้าหลัก » ดาวน์โหลด » โปรแกรม » ดาวน์โหลด Microsoft Mathematics Add-In โปรแกรมสำหรับสร้างสมการใน Word และ OneNote

ดาวน์โหลด Microsoft Mathematics Add-In โปรแกรมสำหรับสร้างสมการใน Word และ OneNote
Microsoft Mathematics Add-In for Word and OneNote

Microsoft Mathematics Add-In เป็นโปรแกรมเสริมช่วยให้เราสามารถสร้าง แก้ไข สมการทางคณิตศาสตร์ ใน Microsoft Word และ Microsoft OneNote ได้ง่ายขึ้น เมื่อติดตั้งเสร็จจะมีแท็บเครื่องมือ Mathematics ปรากฏเพิ่มขึ้นมาจากเดิม สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย และสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้จากลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง…

คุณสมบัติ

 • คำนวณฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน เช่น ราก และ ลอการิทึม
 • คำนวณฟังก์ชันตรีโกณมิติ เช่น ไซน์ และ โคไซน์
 • ค้นหา อนุพันธ์ ปริพันธ์ และลิมิต
 • พล็อต 2 กราฟ มิติ
 • พล็อต 3 กราฟ มิติ
 • การแก้สมการและความไม่เท่าเทียมกัน

ความต้องการของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1


ดาวน์โหลด