หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ โดยใช้ Switch Case

โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ โดยใช้ Switch Case
ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยภาษาซี ในการรับค่าตัวเลขหลายๆ ตัว เพื่อนำตัวเลขแต่ละตัวมาแปลงเป็นคำภาษาอังกฤษ

การทำงานของโปรแกรม

รับตัวเลขหลายๆตัว เช่น 0123456789 (ตัวอย่างเรากำหนดไว้สูงสุด 100 ตัว) แล้วนำมาเก็บไว้ที่ตัวแปร char array จากนั้นก็จะนำมาทำการวนลูปเพื่อแสดงผลที่ละตัว โดยใช้ Switch Case ในการกำหนดว่าตัวเลขนั้นจะใช้คำภาษาอังกฤษว่าอะไร วนแสดงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามที่เรากรอก

 

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	char [100];
	int i;
	
	printf(" Enter number (100 MAX): ");
	scanf("%s", &input);
	printf("\n ");
	
	for(i=0; i<100; i++){
		
		if(input[i] == '\0')
			break;
		
		switch(input[i]){
			case '0': printf("ZERO "); break;
			case '1': printf("ONE "); break;
			case '2': printf("TWO "); break;
			case '3': printf("THREE "); break;
			case '4': printf("FOUR "); break;
			case '5': printf("FIVE "); break;
			case '6': printf("SIX "); break;
			case '7': printf("SEVEN "); break;
			case '8': printf("EIGHT "); break;
			case '9': printf("NINE "); break;
		}		
	}
	
	printf("\n\n\n");
	return 0;
}

 

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ