โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ โดยใช้ Switch Case

วันที่ : 15 ตุลาคม 2560

หมวดหมู่ : ภาษาซี (C)

หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ โดยใช้ Switch Caseตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยภาษาซี ในการรับค่าตัวเลขหลายๆ ตัว เพื่อนำตัวเลขแต่ละตัวมาแปลงเป็นคำภาษาอังกฤษ

การทำงานของโปรแกรม

รับตัวเลขหลายๆตัว เช่น 0123456789 (ตัวอย่างเรากำหนดไว้สูงสุด 100 ตัว) แล้วนำมาเก็บไว้ที่ตัวแปร char array จากนั้นก็จะนำมาทำการวนลูปเพื่อแสดงผลที่ละตัว โดยใช้ Switch Case ในการกำหนดว่าตัวเลขนั้นจะใช้คำภาษาอังกฤษว่าอะไร วนแสดงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามที่เรากรอก

 

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/compscidev
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
	char [100];
	int i;
	
	printf(" Enter number (100 MAX): ");
	scanf("%s", &input);
	printf("\n ");
	
	for(i=0; i<100; i++){
		
		if(input[i] == '\0')
			break;
		
		switch(input[i]){
			case '0': printf("ZERO "); break;
			case '1': printf("ONE "); break;
			case '2': printf("TWO "); break;
			case '3': printf("THREE "); break;
			case '4': printf("FOUR "); break;
			case '5': printf("FIVE "); break;
			case '6': printf("SIX "); break;
			case '7': printf("SEVEN "); break;
			case '8': printf("EIGHT "); break;
			case '9': printf("NINE "); break;
		}		
	}
	
	printf("\n\n\n");
	return 0;
}

 

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี รับตัวเลขแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นคำภาษาอังกฤษ


shortlink :


ค้นหา..