หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดลำดับด้วยลูป for

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดลำดับด้วยลูป for
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดลำดับโดยใช้ลูป for

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 - 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดลำดับด้วยลูป for

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>
 
int main()
{  
  int loop = 9;
  int num = loop; 
  int i;
  int j;
  int sloop;
   
  for(i = 0; i < loop; i++){
     
    for(sloop = 0; sloop < i; sloop++){
      printf(" ");
    }
     
    for(j = 1; j <= num; j++){
      printf("%d", j);
    }
     
    num--;
    printf("\n");    
  }
   
  return 0;
}

คำอธิบาย

 • for ตัวที่ 1 คือ ลูปใหญ่ที่วน 9 รอบเพื่อแสดงตัวเลขแต่ละบรรทัด
 • for ตัวที่ 2 คือ ลูปย่อยเพื่อแสดงช่องว่าง
 • for ตัวที่ 3 คือ ลูปย่อยเพื่อแสดงตัวเลขในบรรทัดนั้น ๆ

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 - 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม