หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดลำดับด้วยลูป for

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดลำดับด้วยลูป for
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดลำดับโดยใช้ลูป for

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>

int main()
{	
	int loop = 9;
	int num = loop; 
	int i;
	int j;
	int sloop;
	
  for(i = 0; i < loop; i++){
  	
  	sloop = i;
  	
		for(sloop = 0; sloop < i; sloop++){
  		printf(" ");
		}
		
		for(j = 1; j <= num; j++){
  		printf("%d", j);
		}
		
		num--;
		printf("\n");		
	}
  
	return 0;
}

คำอธิบาย

for ตัวที่ 1 คือ ลูปใหญ่ที่วน 9 รอบเพื่อแสดงตัวเลขแต่ละบรรทัด

for ตัวที่ 2 คือ ลูปย่อยเพื่อแสดงช่องว่าง

for ตัวที่ 3 คือ ลูปย่อยเพื่อแสดงตัวเลขในบรรทัดนั้น ๆ

 

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แสดงตัวเลข 1 - 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม