หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ด แม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 แบบที่ 1

โค้ด แม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 แบบที่ 1
ตัวอย่างโค้ดในการเขียนโปรแกรมโดยภาษาซี (C) ที่ใช้ในการเขียนแม่สูตรคูณ 2-13 แบบที่ 1

ตัวอย่างโค้ด :

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>
 
int main() {
 
  int i, j, k, main;
 
  for(i=0; i<2; i++){
 		
    for(j=1; j<=12; j++){
 
      if(i==0){
        main=2;
      }else{
        main=8;
      }
 
      for(k=1; k<=6; k++){
        printf("%5dx%2d=%3d", main, j, main*j);
        main++;
      }

      printf("\n");
    }
    
    printf("\n\n");
  }
  return 0;
}

โค้ดแม่สูตรคูณ 2-13

โค้ดภาษาซี สูตรคูณ