หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » วิธี comment โค้ดในภาษาซี

วิธี comment โค้ดในภาษาซี
การ comment โค้ด คือการบอกให้ compiler ไม่ต้องอ่านหรือประมวลผลโค้ดในบรรทัดนั้น ๆ ซึ่งนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

  • comment โค้ดที่ error ไว้ก่อน
  • comment คำอธิบายต่างๆ เมื่อกลับมาเขียนโค้ดในภายหลังจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  • comment เพื่อไม่อยากใช้งานโค้ดส่วนนั้น
  • comment เพื่อไม่ให้โค้ดทำงานและไม่อยากลบโค้ดออก

วิธีการ comment ที่ใช้งานบ่อยๆ

1. comment แบบบรรทัดเดียว

 การ comment แบบบรรทัดเดียวจะใช้ // 
int main()
{
	//printf("Hello World... \n");
	printf("Hello comscidev.com! \n");

	return 0;
}

2. comment แบบหลายบรรทัด

 การ comment แบบหลายบรรทัดจะใช้ /*  */ ซึ่ง /* จะเป็นจุดเริ่มต้น และ */ จะเป็นจุดสิ้นสุด
int main()
{
	/*printf("Hello World... \n");
	printf("Hello comscidev.com! \n");*/
	printf("Hello 2020 \n");

	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

การ comment แบบนี้สามารถใช้งานได้กับโค้ดภาษาภาษาอื่นๆ เช่น C# PHP JAVA JavaScript และในแต่ละเครื่องมือที่เราใช้เขียนโปรแกรมจะมีคีย์ลัด หรือมีปุ่มเพื่อกด comment โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ comment เอง เช่น VS Code เมื่อเรา highlight โค้ดแล้ว ก็กด Ctrl + /