หน้าหลัก » ระบบปฏิบัติการ (OS) » Windows OS » คำสั่ง Telnet (Telnet Command)

คำสั่ง Telnet (Telnet Command)
telnet command

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายคำสั่งต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ในไคลเอ็นต์ Telnet

คำสั่ง
ความหมาย

open หรือ o

ทำการเชื่อมต่อ Telnet กับคอมพิวเตอร์โฮสต์หรือเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล คุณสามารถใช้คำสั่งเต็ม open หรือคำสั่งย่อให้เหลือเพียงแค่ o ตัวอย่างเช่น o redmond 44 จะทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ redmond โดยใช้พอร์ต 44

Close หรือ c

การปิดการเชื่อมต่อ Telnet ที่มีอยู่ สามารถรวมชื่อโฮสต์และหมายเลขพอร์ตได้ ตัวอย่างเช่น c redmond 44 จะเป็นการปิดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล redmond บนพอร์ต 44

display

การดูการตั้งค่าปัจจุบันสำหรับไคลเอ็นต์ Telnet

พิมพ์ display สำหรับรายการของพารามิเตอร์ปฏิบัติการปัจจุบัน ถ้าคุณอยู่ในเซสชัน Telnet (ที่เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Telnet) เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ให้กด CTRL+] เพื่อออกจากเซสชัน Telnet เมื่อต้องการกลับไปยังเซสชัน Telnet ให้กด ENTER พารามิเตอร์ปฏิบัติการที่มีอยู่ได้แก่

 • WILL AUTH (การรับรองความถูกต้องแบบ NTLM)
 • WONT AUTH
 • WILL TERM TYPE
 • WONT TERM TYPE
 • LOCALECHO off
 • LOCALECHO on

quit หรือ q

การออกจาก Telnet

set

การตั้งค่าชนิดเทอร์มินัลสำหรับการเชื่อมต่อ การเปิด local echo การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องเป็น NTLM การตั้งค่าอักขระเลี่ยง และการตั้งค่าการบันทึก

 • SET NTLM จะเป็นการเปิด NTLMในขณะที่คุณกำลังใช้การรับรองความถูกต้อง NTLM หากคุณกำลังเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล จะไม่มีการแจ้งคุณให้พิมพ์ชื่อการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน
 • SET LOCALECHO จะเป็นการเปิด local echo
 • SET TERM {ANSI|VT100|VT52|VTNT} จะเป็นการตั้งค่าชนิดเทอร์มินัลเป็นชนิดเทอร์มินัลที่เหมาะสมคุณควรใช้ชนิดเทอร์มินัล VT100 หากคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บรรทัดคำสั่งปกติ ใช้ชนิดเทอร์มินัล VTNT หากคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บรรทัดคำสั่งขั้นสูง เช่น
 • ESCAPE + อักขระจะ เป็นการตั้งค่าแป้นพิมพ์ที่สลับภาษาเพื่อใช้สลับจากเซสชันเป็นโหมดสั่งงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่า CTRL+P ให้เป็นอักขระเลี่ยง ให้พิมพ์ set escape กด CTRL+P แล้วกด ENTER
 • LOGFILE FileName จะเป็นการตั้งค่าแฟ้มที่จะใช้บันทึกกิจกรรมของ Telnet แฟ้มบันทึกจะต้องอยู่บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณการบันทึกจะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้
 • LOGGING จะเป็นการเปิดการบันทึกหากไม่มีการตั้งค่าแฟ้มบันทึก ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น

unset

การปิด local echo หรือตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับการแจ้งให้เข้าสู่ระบบหรือใส่รหัสผ่าน

 • UNSET NLM จะเป็นการปิด NLM
 • UNSET LOCALECHO จะเป็นการปิด local echo

status

การระบุว่ามีการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ Telnet หรือไม่

CTRL+]

การเลื่อนไปยังพร้อมท์คำสั่ง Telnet จากเซสชันที่เชื่อมต่ออยู่

enter

การไปยังเซสชันที่เชื่อมต่ออยู่ (หากมี)

?/help

การดูข้อมูล ‘วิธีใช้’
อ้างอิงข้อมูล
windows.microsoft.com